Καθαρισμοί Εγκαταστάσεων

Οι καθαρισμοί εγκαταστάσεων είναι απαραίτητοι για να διασφαλίσετε υγιείς χώρους για σας, τους υπαλλήλους σας αλλά και τους επισκέπτες. Οι καθαρισμοί εγκαταστάσεων από την MicroClean προωθούν την ευημερία και την υγιή λειτουργία κάθε χώρου που το χρειάζεται.


Ανάγκες που δημιουργούνται από έκτακτες περιπτώσεις όπως είναι οι επιθεωρήσεις, οι μετεγκαταστάσεις, πυρκαγιές, πλημμύρες, μικρές ή μεγάλες αλλαγές στο χώρο, επιβάλλουν γενικό καθαρισμό εγκαταστάσεων. Η MicroClean, με την εμπειρία που διαθέτει στους καθαρισμούς εγκαταστάσεων, τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τα πιστοποιημένα οικολογικά καθαριστικά και το κατάλληλο προσωπικό είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα και οικονομικά προσφέροντας καθαριότητα, αφύγρανση,απομάκρυνση οσμών, αποτροπή μούχλας και μυκήτων.

Σε ένα καθαρό χώρο έχουν απομακρυνθεί όλοι οι ρύποι και οι λεκέδες, όμως δεν διασφαλίζεται η προστασία του σε επερχόμενους επιβαρυντικούς παράγοντες. Είναι σημαντικό στους καθαρισμούς εγκαταστάσεων, οι επιφάνειες να διατηρηθούν καθαρές για μεγάλο διάστημα και να αναδεικνύονται διαρκώς. Αυτή τη λειτουργία επιτελεί η νανοτεχνολογία στην οποία βασίζονται οι περισσότερες μέθοδοι προστασίας που χρησιμοποιούν τα συνεργεία μας στους καθαρισμούς εγκαταστάσεων και σε πλήθος διαφορετικών αναγκών των πελατών μας. Η Νανοτεχνολογία εστιάζει σε μια πολύ μικρή δομή σωματιδίων, τα νανοσωματίδια, τα οποία μπορούν να σφραγίσουν τους πόρους της επιφάνειας στην οποία εφαρμόζονται έτσι ώστε να μη μπορούν τα σωματίδια του ρύπου να εισχωρήσουν και να σταθεροποιηθούν σε αυτήν. Καθώς λοιπόν τα σωματίδια αυτά δε μπορούν να εισχωρήσουν στο υλικό, παραμένουν στην επιφάνειά του και μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν με λίγο νερό.

Δείτε στην σελίδα μας στο Facebook  δείγματα των εργασιών μας και πλούσιο φωτογραφικό υλικό